Také já budu jednat v rozhořčení, nebude mi jich líto a nebudu znát soucit.
Pak budou ke mně volat mocným hlasem, ale já je nevyslyším. [Ez 8,18]